سلب فا

بعضی ها داغشو دوست دارن

ﭼهره ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ در ﺟﻮاﯾﺰ ﮔﺮﻣﯽ

Posted by Admin در فوریه 8, 2015

Grammy Awards-2015 (2)

ﺟﻮاﯾﺰ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ھﺎی دﻧﯿﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﻮاره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮﯾﺪ ﻓﯿﻨﭽﺮ، ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ و راﺑﺮت راﺷﻨﺒﺮگ. ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رھﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی، ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ، ﭼﮫﻞ وﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ رھﺒﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻟﻮرن ﺑﻮده اﺳﺖ.


ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ھﻤﮑﺎری در ﺳﺎﺧﺖ آﻟﺒﻮم «ﭘﯿﺘﺮ و ﮔﺮگ» ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﭘﺮای آھﻨﮕﺴﺎز روس،
ﺳﺮﮔﺌﯽ ﭘﺮوﮐﻔﯿﻒ، ﮐﻪ در ﺳﺎل 2004 ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﮐﻮدﮐﺎن را ازآن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن ﺗﻮﺳﻂ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ھﻨﺮھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد. از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﮫﺎن، ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ. ارزش ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﺰه اِﻣﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ. ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﮔﺮﻣﯽ ھﺸﺘﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﻨﺞ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﯿﭙﻠﺲ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻞ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﻨﯽ و ﮐﯿﻨﯽ
وﯾﺴﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮏ اﺟﺮای دو ﻧﻔﺮه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: