سلب فا

بعضی ها داغشو دوست دارن

Posts Tagged ‘People’s Choice Awards 2012’

لیست کامل برندگان اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

لیست کامل برندگان اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, سلبریتی ها | برچسب‌ها: | 8 Comments »

عکسهای اجرای زیبای دمی لواتو خواننده و بازیگر 19 ساله در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای اجرای زیبای دمی لواتو خواننده و بازیگر 19 ساله در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, دمی لواتو, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 16 Comments »

عکسهای مایلی سایرس و دوست پسرش لیام در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای مایلی سایرس و دوست پسرش لیام در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, مایلی سایرس, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 9 Comments »

عکسهای رابرت پتینسون در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای رابرت پتینسون در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, رابرت پاتینسون, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 6 Comments »

عکسهای نینا دوبرو در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای نینا دوبرو در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, نینا دوبرو, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 7 Comments »

عکسهای اما استون در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای اما استون در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 8 Comments »

عکسهای ونسا هاجنز در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای ونسا هاجنز در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, ونسا هاجنز, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 13 Comments »

عکسهای الن دجنرس و همسرش در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

Posted by Ali Yazdanijoo در ژانویه 12, 2012

عکسهای الن دجنرس و همسرش در اهدای جوایز مراسم 2012 People’s Choice Awards

ادامهٔ مطلب »

Posted in Event, People’s Choice Awards, سلبریتی ها | برچسب‌ها: , | 24 Comments »